Ko smo mi

2729787

Geosonda Group osnovana je 1948.godine. Od osnivanja orijentisana je uglavnom na specijalizovane radove iz osnovne grane delatnosti :

  • Građevinarstvo – specijalni građevinski radovi;
  • Geologija – geotehnički radovi, hidrogeologija i istraživanja mineralnih sirovina;

Geosonda  je izvodila radove iz svojih specijalizovanih delatnosti, na osnovu svojih programa i projekata kao i na osnovu projekata  drugih projektnih organizacija.  Tokom vremena  kroz razvojne i organizacione transformacije u minulom periodu,  Geosonda je uvek nastojala  da optimalno upotpuni I kompletira  svoje delatnosti, da modernizuje tehnologiju i opremu i da dimenzioniše svoje kapacitete u potpunom skladu  sa svetskim  trendovima i objektivnim  potrebama tržišta.

Takvi  ciljevi  su ostvareni  u potpunosti  i  Geosonda  već nekoliko decenija  sa  uspehom učestvuje na realizaciji krupnih i složenih projekata iz svojih delatnosti, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Sa preko 6.000.000 metara izvedenih bušotina za potrebe injektiranja i ispitivanja terena, kao i zahvatanja podzemnih voda, Geosonda je danas vodeće preduzeće u okviru svoje delatnosti u Srbiji i regionu.

U svojoj dugoj tradiciji Geosonda je izvela projekte čija ukupna vrednost prevazilazi nekoliko milijrdi dolara.

Misija Geosonde je da  klijentima obezbedi kompletnu uslugu. Svojim praktičnim rešenjima zasnovanim na primeni naučnih dostignuća i savremenih tehnologija, pravovremenim i detaljnim pristupom problemima usmerena je ka celovitom prilagođavanju svetskim standardima u oblastima svojih delatnosti.

Posedujemo sledeće sertifikate

  • ISO 9001:2008– Sistem menadžmenta kvaliteta,
  • ISO 14001:2004– Sistem upravljanja zaštitom životne sredine,
  • BS OHSAS 18001:2007– Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Nadzorni odbor

Karlo Kolac

član Nadzornog odbora

Aleksandra Ivanović

član Nadzornog odbora

Zoran Đorđević

član Nadzornog odbora

Naši klijenti

Norinco international
Norinco international
Norinco
Norinco
RŽD
RŽD

Pridružite nam se!

Uspeh nikada nije bio rezultat rada samo jedne osobe. Ako ste otvorena, ambiciozna i fleksibilna osoba, Geosonda Group je pravo mesto da ostvarite svoje ciljeve. Postanite član naše uspešne i rastuće kompanije sa pravim vrednostima u koje zaista verujemo.
Pošaljite nam CV