Uređeni projekti

Zakažite sastanak

Ukoliko želite da se lično informišete o uslugama koje pružamo ili imate pitanja u vezi sa tim, naš stručni kadar vam stoji na raspolaganju.

Submit

Opis

Akcionarsko društvo “Geosonda – Konsolidacija”, stručno i specijalizovano za geološke, geotehničke i zemljane radove, uložilo je značajna sredstva u postrojenja, opremu i obuku kadra kako bi bilo u mogućnosti da realizuje velike i kompleksne projekte.

Kvalifikovani smo se izvršavanje zahtevnih poslovnih zadataka u teškim uslovima rada i sa ograničenjima na samoj lokaciji.

Geološki, geotehnički i injekcioni radovi kojima se bavimo uključuju:

 • zaštitu i sanaciju kosina,
 • sanaciju različitih vrsta klizišta,
 • sanaciju građevinskih jama,
 • geotehničke radove u tunelogradnji,
 • ankerisanje terena na autoputevima, prugama i državnim saobraćajnicama,
 • ojačavanje postojećih i novih potpornih konstrukcija,
 • razne vrste konsolidacionih, kontaktnih i hemijskih injektiranja,
 • istražne bušotine svih vrsta i namena.

Zaštitu i sanaciju izvodimo na sledeće načine:

 • Zaštitom kosina pocinkovanim čeličnim mrežama,
 • Zaštitom kosina ankerima, gabionima i čeličnim užadima,
 • Zaštitom kosina mlaznim betonom,
 • Zaštitom kosina geotehničkim sidrima,
 • Zaštitom kosina geosintetičkim materijalima,
 • Zaštitom kosina ozelenjavanjem,
 • Zaštitom klizišta izradom šipova, drenažnih bušotina i ankerisanjem,
 • Zaštitom građevinskih jama izvođenjem mikrošipova, geotehničkih ankera, “Jet grouting” dijafragmi, obezbeđivanjem vodonepropusnosti i radovima u suvim uslovima.

Naše preduzeće je ostvarilo impresivne rezultate kroz aktivno učešće u konsolidaciji terena u vidu sanacija na autoputevima, prugama i državnim saobraćajnicama. Navedene radove izvodimo primenom klasičnih sanacionih mera – izradom AB roštilja, potpornih zidova i drenaža, kao i specijalizovanim radovima na izradi mlaznog betona na velikim visinama i prednapregnutih i krutih geotehničkih ankera (ankerisanje potpornih zidova, dijafragmi, šipova i sl).

 

U injekcionim radovima na branama ističemo se sa preko 2.500.000 metara urađenih bušotina različitih prečnika i dubina, uz njihovo injektiranje (kontaktno, vezivno, zaptivno, konsolidaciono i naponsko) čime se naše preduzeće svrstava u sam svetski vrh u ovoj oblasti. Injektiranje se vrši klasičnim injekcionim masama, kao i specijalnim materijalima – epoksidima i dr.

“JET GROUTING”

Posebna delatnost kojom se izdvajamo od ostalih, kako u zemlji tako u okruženju, je izvođenje mlaznog injektiranja ili “Jet grouting” tehnologije, koja je relativno nova i podrazumeva konstruktivni proces u izvođenju uz korišćenje visoke kinetičke energije mlaza fluida – injekcione mase u procesu razbijanja i slabljenja tla i potom mešanja sa vezivnim materijalom. Primenom ove tehnologije pored ojačanja postižemo vodonepropusnost izvornih sredina promenom njihovih filtracionih svojstava.

Pomenutom tehnologijom vrlo uspešno i provereno izvodimo različite vrste:

 • jet grouting ankera,
 • jet grouting šipova, različitih prečnika i dužina,
 • jet grouting injekcionih zavesa,
 • vodonepropusnih dijafragmi,
 • vodonepropusnih tepiha građevinskih jama, i
 • ojačanja postojećih konstrukcija dodatnim mlaznim injektiranjem.