Uređeni projekti

Zakažite sastanak

Ukoliko želite da se lično informišete o uslugama koje pružamo ili imate pitanja u vezi sa tim, naš stručni kadar vam stoji na raspolaganju.

Pošalji

Opis

U opisu naše delatnosti su i specijalistički građevinski radovi koji se najčešće odnose na sanacije konstruktivnih delova objekata. Predmetne radove smo izvodili na kapitalnim objektima koji se po svojim karakteristikama ubrajaju u grupu objekata od posebnog značaja.

Uzimajući u obzir naše višegodišnje iskustvo, vrlo uspešno izvodimo sledeće radove:

 • sanaciju betonskih elemenata konstrukcije,
 • ojačanja konstruktivnih elemenata preseka bušenjem, ugradnjom kablova, injektiranjem i prednaprezanjem,
 • izradu zaštitnog sloja ili kompletnog elementa – mlaznim betonom,
 • upotrebu reparaturnih maltera i betona,
 • injektiranje pukotina klasičnim ili epoksidnim injekcionim masama,
 • ojačanja preseka lepljenjem karbonskih ili čeličnih traka,
 • sanaciju temelja betonskih konstrukcija objekata podbetoniranjem, izradom bušenih šipova, injektiranjem tla ispod objekta i sl,
 • sanacije procurivanja na objektima usled prisustva provirnih voda.

Pomenuti radovi izvode se usko specijalizovanim mašinama, alatom i opremom uz konstantno prisutnu kontrolu i prethodnu kontrolu kvaliteta materijala u našoj laboratoriji.

Svoje iskustvo posebno primenjujemo prilikom sanacija:

 • brana,
 • hidroelektrana,
 • hidrotehničkih tunela,
 • drugih hidrotehničkih objekata u konstruktivnom smislu,
 • tunela na železničkoj i putnoj infrastrukturi,
 • železničkih i drumskih mostova,
 • podzemnih objekata specijalne namene,
 • verskih i kulturnih objekata,
 • i objekata koji su pod zaštitom Države kao istorijsko i kulturno dobro.