Uređeni projekti

Zakažite sastanak

Ukoliko želite da se lično informišete o uslugama koje pružamo ili imate pitanja u vezi sa tim, naš stručni kadar vam stoji na raspolaganju.

Pošalji

Opis

Naš osnovni cilj je da realizujemo Vaše investicione projekte u oblasti obnovljivih izvora energije na kvalitetan, pouzdan i efikasan način.

Pored savremene mehanizacije, raspolažemo stručnim kadrom, koji poseduje dugogodišnje  iskustvo u poslovima iz oblasti energetike stečeno kako u Republici Srbiji, tako van granica naše zemlje.

Reference naših saradnika iz područja hidrologije, hidrotehnike, projektovanja ili izgradnje potvrđene su kroz veći broj realizovanih projekata.

U prilog navedenom, pominjemo samo neke od elektrana koje su aktivne:

-MHE Ljuti Dol:

  • instalisana snaga 500kW
  • opis radova: izgradnja, finansiranje, održavanje, i dr.

-MHE Džep:

  • instalisana snaga 980kW
  • opis radova: izgradnja, finansiranje, održavanje, i dr.

Projekti koji su trenutno aktuelni su sledeći:

-MHE Timok I:

  • instalisana snaga 1,36 MW
  • opis radova: finansiranje, projektovanje, izgradnja, održavanje, i dr.

-MHE Timok II :

  • instalisana snaga 1,44 MW
  • opis radova: finansiranje, projektovanje, izgradnja, održavanje, i dr.

-MHE Timok III:

  • instalisana snaga 1,42 MW
  • opis radova: finansiranje, projektovanje, izgradnja, održavanje, i dr.

 

Međunarodni projekti koji takođe zavređuju pažnju su:

-Stručne ekspertize za realizaciju sistema kaskadnih elektrana ukupne instalisane snage 30mW- Albanija

-Projekti revitalizacije postojećih MHE-Oregon, SAD

-I dr.

 

U mogućnosti smo da vam ponudimo jedinstven paket usluga:

-Projektovanje

-Izvođenje radova

-Puštanje objekta u rad

-Održavanje objekata MHE

 

Ukoliko posedujete već izgrađen objekat, nudimo vam usluge održavanja, kao i sagledavanje mogućnosti povećanja proizvodnje kroz predlog unapređenja procesa proizvodnje električne energije i smanjenja gubitaka.

Naš stručni tim vam nudi izradu detaljnih hidroloških studija, analize pronosa-nanosa, geološka i geomehanička ispitivanja terena, geodetka snimanja terena, izradu idejnih rešenja, projekata za građevinsku dozvolu, konsalting usluge , uslugu vođenja projekta do dobijanja građevinske dozvole i puštanja u rad, i sl.

Uz našu najsavremeniju mehanizaciju u mogućnosti smo da izvedemo objekte i u najzahtevnijim terenskim uslovima. Savremenim pristupom , rešavamo i najzahtevnije probleme gradnje.

Ugovorom o održavanju izgrađenog objekta, zaokružuje se celokupni proces i investitor nema nikakvu obavezu oko procesa održavanja elektrane.

Ugradnjom savremenih SKADA sistema i video nadzora, vlasnik objekta u svakom trenutku može da se uveri u način rada i održavanja svog objekta.

Naša ponuda uključuje i ugradnju najsavremenije opreme, u zavisnosti od vaše lokacije i karakteristika terena.

Nudimo povoljne uslove finansiranja celokupnog projekta.

Stručni nadzor nad izvođenjem svih vrsta radova na izgradnji malih hidrocentrala je takođe jedna od usluga koje nudimo.

Pored toga, nudimo i stručnu ekspertizu potencijalnih lokacija, izradu prethodnih studija opravdanosti, procenu rizika ulaganja, i sl.

Ovde bismo napomenuli da naš stručni kadar poseduje sve neophodne licence u oblasti projektovanja i izvođenja radova u građevinarstvu što vam garantuje profesionalan pristup i uspešnu realizaciju vaše investicije.