Poreski identifikacioni broj PIB: 100212669

Matični broj: 06969631

Naziv firme: „Geosonda – Konsolidacija“ A.D.

Ime i prezime ovlašćenog lica: Radovan Pavićević

Mesto i sedište firme:Beograd

Opština:Palilula

Ulica i broj:Kraljice Marije br. 25

Broj telefona:

011/32-25-183
011/32-22-157
011/32-22-733

Broj faksa:

011/32-25-183
011/32-22-157
011/32-22-733

Elektronska pošta:

office@geosonda.org

Obveznik PDV-a: DA

Broj potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV:

130679313

Šifra delatnosti: 4291