Dam Rovni 2

Dam Rovni 3

Dam Rovni 1

Na reci Jablanici 15km uzvodno od Valjeva, između sela Stubo na desnoj obali i sela Rovni na levoj obali izgrađena je brana “Stubo-Rovni” kojom će se formirati akumulacija “Stubo-Rovni” zapremine oko 50 mil. m3. Akumulacija se formira u dolinama reka Jablanice i Sušice.

Zapremina akumulacije dimenzionisana je potrebnim prostorom za vodosnabdevanje i akumulisanje nanosa. Podaci o brani i akumulaciji su:

– površina sliva 104km2
– visina brane 74,5m
– kota krune brane 363,50mnm
– dužina brane u kruni 8,0m
– kota krune preliva 360,00mnm
– kota normalnog uspora 360,00mnm
– kota min. radnog nivoa 310,00mnm
– korisna zapremina akumulacije 49,5 mil m3
– najveća dubina akumulacije 67m

– prosečni proticaji na:

– profilu brane “Stubo-Rovni” 1.499 m3/s
– zahvatu Kolubare 17.43 m3/s
– vrelu “Paklje” 0.391 m3/s

izvor:stubo-rovni.rs