Bajina Basta 2

Bajina Basta 1

Tri snažna generatora ukupne snage od blizu 300 megavata otpočeli su sa proizvodnjom prvih kilovata električne energije širom zemlje. Protočna hidroelektrana Bajina Bašta u Perućcu najveći je hidroenergetski projekat sagrađen na reci Drini. Dug je spisak onih koji su svojim radom i doprinosom zadužili ovaj grandiozni objekat na Drini i utkali svoje umeće u zidine brane, na sećanje generacijama koje dolaze.

U mašinskoj zgradi instalisana su 4 agregata pojedinačne  snage 105.6 megavata koji godišnje u proseku proizvedu oko milijardu i po kilovat časova električne energije. Turbine su instalisane snage 109 megavata sa 136,36 obrtaja u minutu. Generatori su aktivne snage 105.6 megavata. Blok transformator je nominalne snage od 112 megavolt ampera. Ukupna zapremina akumulacije je 345 kubnih hektometara, površina sliva je 15.308 km2. Korisni Energetski sadržaj akumulacije 218 kubnih hektometara ili  30 miliona kilovat časova el energije, instalisani protok je 4 x 173 kubna metra u sekundi na nazivnom padu od 66 metara. Podaci se odnose na period posle revitalizacije.

izvor:dlhe.rs