HE MEDJUVRSJE 1

HE MEDJUVRSJE 3

HE MEDJUVRSJE 2

Hidroelektrana Međuvršje je protočnog tipa, koja je pre revitalizacije, imala snagu od 7 megavata, sa instalisanim protokom od 40 kubnih metara u sekundi. Instalisana snaga turbina posle revitalizacije iznosi 3,4 i 5,6 megavata. Projektovana zapremina akumulacije je 18 miliona kubnih metara, a prosečna godišnja proizvodnja obe elektrane iznosi 60 miliona kWh električne energije.

izvor:dlhe.rs